kom dodatek

S 1. januarjem 2019 se začenjajo izplačila komunikacijskih dodatkov

S prvim dnem v prihajajočem letu stopa v veljavo zakon o osebni asistenci, a za uveljavljanje pravic novega zakona je potrebno vlogo oddati že zdaj. Obrazec najdete na spletni strani resornega ministrstva.

Prvega januarja 2019 se začne izvajati zakon o osebni asistenci. Če želite uveljaviti pravico iz tega zakona, morate vlogo oddali že zdaj.  Obrazec lahko najdete na spletni strani resornega ministrstva.

Zakon veleva, da so do komunikacijskega dodatka upravičeni ljudje, ki so starejši od 18 let in imajo vsaj 95% okvaro po Fowlerju. Pravico lahko uveljavljajo gluhoslepi, ki imajo hkrati 50% izgubo sluha in eno izmed 5 kategorij izgube vida. Vlagatelji morajo označiti svojo kategorijo invalidnosti. Obvezno je potrebno dokazilo o gluhoti ali gluhoslepoti, torej izvid ORL-ja z razvidnim odstotkom izgube sluha po Fowlerju ali odločba ZPIZ-a. Obkrožiti je tudi potrebno katero pravico se uveljavlja, denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo, ki trenutno znaša 146,06 € mesečno ali pravico do 30 ur osebne asistence na mesec. V kolikor boste izbrali osebno asistenco in že prejemate denarni prejemek, bo potrebno navesti višino tega prejemka in podpisati izjavo, da poste polovico denarnega prejemka namenili za sofinanciranje osebne asistence. V vlogi je tudi potrebno navesti tudi številko transakcijskega računa, na katerega boste prejemali denarno nadomestilo. Izpolnjeno vlogo se odda na centru za socialno delo, kjer vam bodo izdali odločbo o pravici do osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali odločbo o pravici do denarnega nadomestila – komunikacijskega dodatka. Denarna nadomestila bodo izplačevali po 1. januarju 2019.